Usługi z zakresu ochrony środowiska i BHP

Ochrona środowiska

  • dokumentacje do uzyskania pozwoleń
  • oceny oddziaływania na środowisko
  • sprawozdawczość środowiskowa
  • audyt zgodności firmy z wymaganiami
  • stała obsługa firm w zakresie ochrony środowiska

BHP

  • szkolenia BHP
  • ocena ryzyka zawodowego
  • dokumentacja powypadkowa
  • audyt zgodności firmy z wymaganiami
  • stała obsługa firm w zakresie BHP

Czy dotyczy Cię prawo ochrony środowiska i BHP?

Chcesz bezpłatnie poznać swoje obowiązki?